marbleboxwhiteseries

 

marble box white series   2022

 

mixedmedia

30 x 60 x 15